Najczęściej spotykanym przypadkiem jest kominek o zamkniętym palenisku opalany drewnem. Zaliczamy go do pieców na paliwo stałe o tak zwanym “suchym” systemie pracy. W kominkach nie powinno się palić drewnem o wilgotności przekraczającej 20%. Doboru przekroju komina do kominka można dokonać samemu posługując się poniższym wykresem. Prawidłowa średnica to średnica krzywej znajdującej się powyżej punktu przecięcia rzędnej wyskokości czynnej komina i mocy kominka w kW. (Wysokość czynna to odegłość od podłączenia kominka od wylotu komina.)

Diagramy do doboru przekroju komina UNI FE

dla kominków o palenisku zamkniętym dla kominków o palenisku otwartym