Uwagi ogólne

PLEWA stosuje w swoich kominach rury ceramiczne o przekroju zbliżonym do kwadratu – jest to jednak kwadrat o zaokrąglonych kątach i tak dobranym promieniu tego zaokrąglenia, aby uzyskać maksymalnie dobry przepływ gazu. Dla wielkości przekrojów stosowanych w technice kominowej współczynnik przepływu w rurach ceramicznych PLEWA tylko nieznacznie różni się od współczynnika przepływu dla przekrojów idealnie okrągłych.

Przekrój rury okrągłej i kwadratowej

Dla rur o tej samej powierzchni przekroju, maksymalne wymiary rur kwadratowych są mniejsze niż rur okrągłych, np. przekrój PLEWA 18/18 o P=313 cm2 odpowiada ø 20 o polu przekroju równym 314 cm2.
Oprócz kształtu geometrycznego wpływ na opory przepływu ma również chropowatość wewnętrznej powierzchni rury, ilość i sposób wykonania spoin. Przekrój komina należy przyjmować jako możliwie najmniejszy spełniający wymagania, aby uzyskać możliwie największą szybkość przepływu spalin.

 

Najważniejszymi parametrami dla obliczania przekroju komina są:

  1. wyskość czynna komina (wysokość od podłączenia pieca do wylotu komina)
  2. wysokość części komina ponad dachem
  3. długość komina w części nieogrzewanej budynku
  4. długość odcinka przyłączeniowego (czopucha) i zastosowanie kolana
  5. parametry pieca (producent, model)
  • rodzaj paliwa
  • moc
  • zapotrzebowanie na ciąg
  • strumień masy spalin
  • temperatura spalin

W przypadku zapytań prosimy o podanie jak największej ilości danych.