Dobór przekroju systemu powietrzna-spalinowego PLEWA Uni Las dla pieców gazowych z zamkniętą komorą spalania

Systemy powietrzno-spalinowe są coraz częściej stosowane w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Przy ich projektowaniu czesto popełnia się błąd polegający na zbyt późnym obliczeniu potrzebnego przekroju komina. Konsekwencją jest najczęściej pozostawienie zbyt małej ilości miejsca na komin, co prowadzi do późniejszych komplikacji i konieczności poprawek na projekcie.

Najważniejszymi paramatrami do obliczenia przekroju są:

  1. rodzaj pieca: producent, typ, model i związane z tym: moc pieca, masowy strumień spalin w kg/h lub g/sek, temperatura spalin
  2. ilość podłączonych pieców
  3. wysokość komina
  4. odległość od podłączenia najwyżej położonego pieca od wylotu komina Hmin

 

Efekt obliczeń przedstawiamy w tabeli, w której w zależności od podanych powyżej parametrów podajemy maksymalną ilość pieców jaką można podłączyć do komina określonej średnicy.

Przykładowa tabela wyników obliczeń średnicy systemu powietrzno-spalinowego PLEWA Las

 

 

Przykładowy piec

Q=23 KW

LAS
wym. wewn.

10/10 12/12 14/14 16/16 18/18 20/20 22/22 25/25 27/27 30/30
Odległość od ostatniego podłącznia od wylotu komina Hmin.                    
Moc pieca 23,3 kW > 2 m 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7
Grupa spalinowa III 3 > 4 m 0 1 1 2 3 4 5 6 8 10
Podłącz. pow. spalin ⦰ mm 60/100 > 6 m 0 1 1 2 3 4 6 7 9 12
Temp. spalin 122/100  C > 8 m 0 1 2 2 3 5 6 8 10 13
Masa spalin 16,11 g/s H max. 25 25 25 25 25 25 25 25 24 22

 

Cyfry w polu tabeli oznaczają maksymalną możliwą ilość podlączonych pieców do jednego systemu pow.-spalin. PLEWA o danym przekroju.

Tabelę sporządzono dla typowego pieca przepływowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 23,3 kW.
Na przykład: musimy podłączyć 4 piece producenta X, wysokość Hmin>4,00m – z tabeli odczytujemy przekrój – to PLEWA Uni Las 20/20cm.
Minimalny zewnętrzny wymiar pustaka do tego systemu to 46x46 cm. I taki pustak możemy wrysować do projektu.
Podobnie, np. dla przekroju 18/18 minimalny wymiar pustaka to 43x43 cm, itp.
Oczywiście powyższe wskazówki nie wyczerpują calości zagadnienia, dlatego  w przypadku wątpliwości proszę zwracać się do nas z pytaniami.