DOPROWADZENIE POWIETRZA DO KOTŁÓW GAZOWYCH

Film pokazuje zasady doprowadzenia powietrza do systemów powietrzno spalinowych PLEWA oraz zalet wynikających ze specjalnej konstrukcji zakończenia komina.