Zalety glazurowanego wnętrza rury kominowej

Film pokazuje zalety i korzyści dla użytkownika z zastosowania rury kominowej PLEWA glazurowanej wewnątrz.